Projekti KS

Vodovod Jelični Vrh

Opis

4. člen iz Pogodbe o prenosu vodovoda Gore-Dole:

»Občina Idrija se zaveže:

 • da bo krajevni skupnosti Dole povrnila vložena sredstva v višini , določeni z aneksom k tej pogodbi,
 • da bo znesek, določen na podlagi aneksa iz prejšnje alinee tega člena, povrnila v obliki, kot bo določal aneks k tej pogodbi,
 • da bo zagotovila vodooskrbo gospodinjstvom v delu naselja Jelični Vrh (relacija Rebro-Sedej-Govekar) do leta 2010,
 • izpolnjevati določbe 7. člena Notarskega zapisa služnostne pogodbe, sklenjene med KS Dole in Mikuš Ivanom št. 369/02 z dne 15.7.2002,
 •  da se bo eventuelna širitev vodovoda Gore – Dole izven območja Krajevne skupnosti Dole izvajala šele po realizaciji določbe prve alinee tega člena.«

Sklep:

Načeloma člani sveta KS Dole ne nasprotujemo širitvi vodovoda iz območja KS Dole, vendar zahtevamo, da mora občina Idrija najprej izpolniti zaveze (4. člen), katere so navedene v Pogodbi o prenosu vodovoda Gore –Dole.

Seja 30.1.2019:

Župan se je glede vodovoda Jelični Vrh pozanimal in ugotovil, da je bila pogodba podpisana leta 2007, do leta 2010 bi moral biti Jelični Vrh pokrit z javnim vodovodom. Leta 2012 je bil po besedah prejšnjega župana Bojana Severja napisan aneks k pogodbi o prenosu vodovoda Gore-Dole. Ker aneks ni bil podpisan s strani KS Dole, ga tudi takratni župan Bojan Sever ni podpisal. Predsednik KS Branko Razložnik je ugovarjal, da omenjeni aneks ni bil nikoli predstavljen takratnemu svetu KS Dole. To je mogoče ugotoviti iz zapisnikov KS, saj se vsebina aneksa in delitev sredstev (iz naslova vodovoda), katere je obljubljal bivši župan, vsebinsko razlikuje.

Župan je še povedal, da je idejni projekt za vodovod Jelični Vrh že narejen. Po pregledu smo predlagali nekoliko drugačno izvedbo. Župan je svetoval, naj se oglasimo na občini pri ga. Nataši Kumar, katera je vodja projekta, da se določi optimalno traso vodovoda

 

Koledar dogodkov

Januar 2022
P T S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualno

 • Novoletno voščilo

  Novoletno voščilo

  Sreča ni v glavi in ne v daljavi,ne pod palcem skrit zaklad.Sreča je, ko se delo dobro opraviin ko imaš nekoga rad.                                   (Tone Pavček)   Srečno, zdravo in pogumno leto 2022! Svet KS DOle

 • 1
 • 2
 • 3

Anketnik

Novo spletno stran KS Dole ocenjujem z