Predstavitev vasi

Dole

Po površini največja vas v KS Dole, saj se razprostira na 9,4 km2. Po eni izmed različic je ime nastalo iz množinske oblike besede "dol", ki pomeni manjšo dolino, Dole pa namreč ležijo pod gričkom na katerem stoji cerkvica sv. Magdalene. Kraj naj bi bil naseljen v začetku 14. stoletja.

Dole se razprostirajo na planotastem "obmejnem" idrijskem ozemlju, preko katerega je med obema vojnama potekala italijansko-jugoslovanska razmejitev.

Danes v kraju živi 123 prebivalcev, 57 moških in 66 žensk, od tega je 40 % zaposlenih, 19 % upokojencev in 40 % otrok ter dijakov in študentov. Večina domačinov se poleg služb ukvarja tudi s kmetijstvom.

Ogledate si lahko:

  • megalitsko kamnito mizo, ki stoji na obrobju KS, v smeri proti Žirem
  • kapelico Marije pomagaj pri Gantari v Doleh
  • gostilno in pizzerijo Pr`Gantari
  • lovsko kočo Lovske družine Dole
  • Kovk (izletniška točka)

Gore

Vasica se razprostira na 2,1 km2 in leži na jugovzhodnem robu idrijske kotline. Ta, danes mirna in tiha vasica, ima burno preteklost, predvsem pa je mnogo starejša od mestne zgodovine. Zapisi o tej vasi, predvsem pa o cerkvi sv. Marije Magdalene, ki leži na najvišji točki vasi, segajo namreč daleč nazaj, celo v 6. stoletje. S konca srednjega veka je o Gorah še nekaj zapisov, ki kažejo, da je bila tu božja pot in pokopališče za širše območje (Idrija, Vojsko, Črni Vrh ...).

Gore so omenjene tudi v literaturi o turških vpadih v naše kraje, kjer je navedeno, da so leta 1476 Turki prihrumeli proti Goram, da bi oropali cerkev, saj so jim ogleduhi obetali dober plen. Vendar do cerkve nikoli niso prišli, saj je v trenutku, ko so Turki cerkev že imeli pred očmi, prihrumela nevihta, gosta megla je skrila cerkev, konjem pa so se udirala kopita. (Legenda o Gorah-->)

Gore imajo danes 127 prebivalcev, 65 moških in 62 žensk. Od teh jih je slaba polovica zaposlena v bližnjih krajih, okoli 40 % je upokojencev, petino prebivalstva pa predstavljajo otroci, dijaki in študenti.

Oglejte si:
- cerkev sv. Marije Magdalene s freskami iz leta 1782...
- Marutni vrh (razgledna točka)
- vrt Sonje in Miroslava Mohoriča v Rebru
- plezalna stena pod Marutnim vrhom
- Hladnikova lipa (zaščitena naravna vrednota)

Legenda o Gorah Zgibanka ob blagoslovvu

Idršek

Vas se razprostira na 4,69 km2, število prebivalcev se giblje okoli 40. Je najmanjša od vasi, ki sestavljajo KS Dole. Geografsko je odmaknjena od ostalih treh  vasi, vendar s strani KS deležna iste pozornosti.

Oglejte si:
- kmečki hram Fortuna

Jelični vrh

Vas se razprostira od Rebra, ki je osrednje križišče v KS Dole, do magistralne ceste v Zali, skupaj pa zajema 9,14 km2.

Danes v Jeličnem Vrhu prebiva 101 prebivalec, od tega 61 moških in 40 žensk, zaposlenih je okoli 40 % krajanov, upokojencev je četrtina, razveseljiv pa je delež mladih, ki predstavlja 35 % vseh krajanov.