Društva

Športno društvo AKTIV

Športno društvo Aktiv deluje od leta 2007. Od takrat skrbi za organizacijo športnih dogodkov v naši krajevni skupnosti ...

Prostovoljno gasilsko društvo Dole

Prostovoljno gasilsko društvo Dole deluje že 50 let. Uspešno delovanje društva dokazujejo številne pridobitve, razna priznanja, veliko število aktivnih in operativnih članov ter ogromno število najmlajših gasilcev.

KUD Jurko

Kulturno društvo Jurko Gore deluje, sicer s kratkimi premori, že od leta 1946. Skrbi za organizacijo prireditev in proslav ob najrazličnejših priložnostih, najbolj pa je seveda poznano po svojih gledaliških uprizoritvah, saj redno uprizarja predstave tako v dvorani kot na prostem.

Lovska družina Dole

V naši KS deluje tudi lovska družina Dole s prostori v lovski koči v Doleh, za katero tudi skrbi in jo vzdržuje. Prav tako se lahko pohvali z bogato zgodovino, leta 1998 so izdali tudi zbornik.